Personale

Ledelse

Rektor Margrethe Skjærbæk

90 41 44 27

margrethe.skjerbekk@elverum.kommune.no
Merkantilt og sfo-leder  Else Evensen

99 10 14 33

Else.Evensen2@elverum.kommune.no  
 

Ansatte

Lærer Line Andersen xx xx xx xx line.andersen@elverum.kommune.no
Lærer Audhild Schulstad xx xx xx xx audhild.schulstad@elverum.kommune.no
Lærer/Spes.ped. Irene Zarita Morgan xx xx xx xx irene.zarita.morgan@elverum.kommune.no
Lærer Torkel Stigen xx xx xx xx

torkel.stigen@elverum.kommune.no

Barneveileder Lena Skoglund

Barneveileder Guri Ås Aarhus

Sist endret: Wednesday, 30 August 2017, 09:33