SFO

SFOKommunen skal gi elever i 1.- 4. klasse, som her behov for det, et godt og rimelig skolefritidstilbud.
Skolefritidsordningen er en del av skolens virksomhet og står under rektors ledelse.

Tilbudet organiseres som en frivillig del av grunnskoletilbudet.
Tilbudet skal dekke barnas behov for hvile, aktivitet, omsorg og foresattes behov for tilsyn til barna innenfor normal arbeidstid.
Ved alle skolene er det avsatt et innendørs baseareal som disponeres av skolefritidsordningen.
Barn med spesielle behov fra 5.-7. klasse, kan søke om SFO plass.
 

Åpningstider: Mandag - fredag 06.30 - 17.00. .

SFO er åpen i skolens ferier, med unntak av 4 uker i Juli. I romjula og til påske vil det være sammenslåing hvor en skole i sentrum har åpent for alle i SFO.

Fordelt SFO året 17/18:

  • Jul-17: Frydenlund      
  • Påske-18: Frydenlund       
  • SFO er stengt i uke 27,28,29,30 og 5 planleggingsdager: 16.-18.august 2017, 26.januar 2018 og 18.mai 2018 .

Priser og moderasjon:

Vi vil regne ut priser etter prosentvis tid i SFO, regnet i timer, ikke dager. Ellers følges betalingsregulativet for barnehagene. Kostnaden ved å benytte halv plass vil være 60% av hel plass. Andre delte plasser betales etter samme fordelingsnøkkel som halv plass.

  • Hel plass pr.mnd kr. 2900,-
  • Matpenger er inkludert

Det er 20% søskenmoderasjon i SFO.

 

Her er lenke til SFO sine side for bilder og video

 

 

Sist endret: Wednesday, 30 August 2017, 10:28