SMS løsning

Skolene i Elverum har en løsning hvor man kan sende SMS til foresatte og Elever. Når foresatte/elev svarer eller sender SMS til skolen/trinnet/kontaktlærer, vil den mottas som e-post. Det betyr at man ikke kan forvente umiddelbart svar på SMS.

Vi oppfordrer alle foresatte og elever om å være med å bruke ordningen. Det vil gi en lettvint og direkte kommunikasjon mellom hjem og skole. Ordningen er frivillig å bruke. Det er kanskje den enkleste måten for de fleste å sende meldinger om fravær og motta beskjeder som angår eleven/skolen på. 

SMS egner seg til korte og enkle meldinger. Om en melding utvikler seg til en «dialog», oppfordres partene til å sende e-post, ringe eller møtes. Informasjon som ikke egner seg på SMS vil fortsatt publiseres på skolens portal, i «ranselpost» eller brev.

Eksempler på bruksområder for SMS i skolen:

• Send melding til skolen når elev har fravær på grunn av sykdom eller andre årsaker.

• Motta forespørsel fra skolen når elev er fraværende og det ikke er sendt melding.

• Skolen sender SMS med positiv tilbakemelding om elev («ros»).

• Skolen sender informasjon og påminnelser fra skolen/trinnet/kontaktlærer.

• Skolen varsler om endringer med kort varsel og andre uforutsette hendelser.

NB! Unngå å sensitiv informasjon på SMS. Om man vil melde om fravær på grunn av sykdom er det ikke behov for å nevne symptom/diagnose, men bare skive «Kari er syk og kommer ikke på skolen i dag.».

NB2! Pass på at SMS meldingen ikke blir så lang at mobilen konverterer den til MMS!

Lagre nummer i kontaktlisten din:

Når skolen sender SMS vil avsender fremstå som et nummer med 14 siffer. Lagre gjerne nummeret i telefonlisten slik at man lett ser hvem som er avsender av meldingen. Bruk ‘Skolenavn SMS’ (for eksempel «Søbakken SMS») når avsender er skolen, og ‘skole + klassenavn’ (for eksempel «Søbakken 4C») når avsender er kontaktlærer.

Hold mobilnummer oppdatert:

For at løsningen skal virke optimalt, må mobilnummer være riktig i skolens administrasjonssystem. Foresatte kan selv oppdatere sine og elevers mobilnummer via «Hjemmeweb». Logg inn via ID-porten på https://skole.visma.com/elverum.

Om elev ikke har mobil så skal det stå blankt (ikke skriv foresattes mobilnummer der).

Nummerliste:

 

 

Last modified: Friday, 27 April 2018, 3:40 PM