SFO

Åpningstider:

Våre åpningstider er:

Mandag - fredag 06.45 - 16.45.

SFO er stengt:

 • 5 hverdager i løpet av skoleåret som er planleggingstid for personalet.
 • Julaften og nyttårsaften.
 • Onsdag før skjærtorsdag etter kl. 12.00.
 • Ukene 27, 28, 29 og 30 (sommer 2018)
 • I jul og påske rullerer sentrumsskolene på å holde åpent.


Betaling:

Kommunestyret fastsetter satser for betaling hvert år.

Satsene for 2017/18 er: (gjeldene fra 01.08.17)

 • Hel plass pr.mnd kr. 2900,-
 • Delt plass pr. mnd kr. 2300,-
 • Matpenger er inkludert

Søskenmodersjon: 20% 

Satser gjeldene fra 01.08.2018 er:

 • Hel plass pr.mnd kr. 2970,-
 • Delt plass pr. mnd kr. 2360,-
 • Matpenger er inkludert
 • Søskenmoderasjon er 20%

Timefordeling hel og delt plass:

Hel plass utgjør 30 timer pr. uke, og 50 timer pr. uke i ferier.

Delt plass utgjør 15 timer pr. uke, og 35 timer pr. uke i ferier.

Disse timene disponeres fritt av dere i SFO sin åpningstid, men gjelder pr. uke. 

PLANLEGGINGSDAGER 

Minner om at det er planleggingsdager for SFO følgende datoer:

Onsdag 16., torsdag 17. og fredag 18. august 2017

Fredag 26. januar 2018, fredag 18.mai 2018

August 2018 er det planleggingsdager onsdag 15., torsdag 16., og fredag 17. august

SFO er da stengt!

 SFO- vedtekter finner dere her

Sist endret: Thursday, 22 March 2018, 16:38