Feideressurser

Digitale læringsressurser med tilrettelagt feideinnlogging for Elverum.

innsyn.feide.no(noen av ressursene er forbeholdt kun de skolen som har betalt. Brukerne blir opplyst om dette hvis de forsøker å logge inn på en tjeneste de ikke skal ha tilgang til)

Alle brukere har rett til å vite hvilke persondata skoleier har lagret om deg og hvilke som brukes av læringsressursene. Her er lenke til tjenesten som gir deg innsyn i dette innsyn.feide.no:

Ressursnavn Beskrivelse Relevans
NRK skole NRK sitt klipparkiv,med nivåtilpasset innhold, læringsmål og bagrunnsinformasjon. Gratis ressurs for alle skolene i Elverum. Har innebygd integreasjo med Creaza. Alle fag
Salaby Virtuelt spillandskap fra Gyldendal. Dekker alle fag for småskolen og bygges fortløpende ut for å dekke hele mellomtrinnet. Meget anerkjent og prisbelønt ressurs som er frikjøpt til alle skoler i Elverum. Alle fag
Elevkanalen (tidligere TV2 skole) er en videobasert nyhetsressurs med aktuelle nyheter/temaer tilpasset ulike nivåre i skolen. Ferdige undervisningsopplegg, dokumentressurser, SmartBoard ressurser og interaktive oppgaver. Ressursen er firkjøpt for alle skoler i Elverum. Alle fag
Gyldendals nettressurser.  Når du logger deg på her får du tilgang til alle dine digitale produkter fra Gyldendal Undervisning.
Elevsider, øverom, ressursbanker, Smartbøker, Multi Smart Øving, nettoppgaver Smarte tavler, lærerrom, etc.
Creaza Gode verktøy for lyd, tankekart og tegneserie. 
  • Cartoonist -Tegneserieverktøy
  • Mindomo - Tankekart
  • Audio Editor - Lydredigering
Alle fag
Lydfilmediateket til engelskverket Quest 1. - 4. trinn
Lydfilmediateket til engelskverket Quest 5. - 7. trinn
1.-4. tr Lydfilmediateket til engelskverket Stairs 1. - 4. trinn
5.-7. tr Lydfilmediateket til engelskverket Stairs 5. - 7. trinn
Digitale ressurser fra Aschehoug Alle fag
Matematikklæring Matematikk
BrettBoka tilbyr digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle. Skoler kan enkelt kjøpe inn og dele ut bøker til skoleklasser eller enkeltelever via aktiveringskoder. Alle fag
Nettbasert Ordbok Alle fag
Multi Smart Øving er et system som kontinuerlig tilpasser tilpasser oppgavene etter elevenes nivå og gir dem umiddelbar tilbakemelding på om svaret er riktig eller galt. Oppgavene er også selvrettende og elevenes fremgang rapporteres til læreren. Det gir sparer læreren for tid, samt at det gir et godt grunnlag for god oppfølging av hver enkelt elev.  Matematikk

Smart Tavle er lærerens undervisningsverktøy. Smart Tavle kan enten brukes på interaktive tavler eller på lerret.

• Hele læreboka opp på tavla
• Skap fokus og elevaktivitet i timen
• Visualiser og konkretiser

Matematikk
Viten Naturfagressurs for ungdomstrinn og videregående. Gratis ressurs for alle skoler i Elverum Naturfag
Cyberbook,

Norsk, naturfag, matematikk m.m.

Lagringsområdene på MLG Lagringsområdene på gamle MLG / SharePoint.

 

10Fingre web - lær å bruke tastaturet - og bli bedre til å lese og skrive
Mattemesteren
Matematikk e-learning til alle nivåer i grunnskolen
Matematikk
smartskole.no
Portal for deling av undervisninsopplegg med
spesielt fokus på bruk av SmartBoard. Først og fremst en lærerressurs. Krever dobbel innlogging...
Alle fag
Kart i skolen

Åpen kartressurs på nettet, med muligheter for å delta i kartquiz med feideinnlogging

 

Samfunnsfag m.m

minstemme.no er et nettsted for læring om demokrati og deltakelse

 Les Løs. Tren leseflyt, og leseforståelse, jobb med muntlig og skriftlig gjenfortelling og før ditt eget leseregnskap.

Norsk

 IntoWords. Talesyntese

Alle fag

 Matematikk i Måneby+

Matematikk

 Matematikkhuset

 

Matematikk

Leselogg. Hold oversikt over på det du leser - og få lyst til å lese mer! Med LeseLogg kan eleven sette seg  lesemål – alene eller sammen med læreren – på en morsom måte.  LeseLogg gir eleven motiverende feedback på hvor nært han eller hun er på å oppfylle lesemålet sitt.

Norsk m.m.
Boka som snakker.

Alle kan fortelle i Boka som snakker – skriftlig, muntlig og visuelt:
Skriv eller snakk inn historien. Illustrer med programmets bilder og vignetter.
Legg til egne tegninger, bilder og videoer.

Alle fag

BookBuilder

BookBuilder lar elever fra 1.-10 klasse arbeide med produksjon av skriftlige, engelske, digitale bøker med et flott layout.

Engelsk
Utdanning.no
 er offentlig og kvalitetssikret og retter seg mot unge som skal gjøre et utdannings- og karrierevalg. Portalen gir blant annet fyldige beskrivelser av nesten 600 ulike yrker og over 5000 utdanninger i Norge. Våre populære tjenester Karakterkalkulatoren, Jobbkompasset og Utdanningssystemet brukes av elever, lærere og rådgivere over hele landet. 
Utdanning

Følgende ressurser er tilgjengelig for de som er listet opp ved siden av ressursen

Ressursnavn Beskrivelse Relevans Skoler
Music Delta har nytt eierskap. Utredning om eventuell ny avtale pågår. Undervisingsressurs for Musikkfaget

Musikk

Hanstad
Søbakken
Sørskogbygda
Frydenlund

Kor Arti Sang- og musikkressurs

Musikk

Hanstad
Søbakken
Hernes
Frydenlund
Vestad
Kirkeby

Matematikk

Hanstad

EUS

Lese- og skrivetrening Norsk

Lillemoen

Last modified: Thursday, 6 February 2020, 8:29 AM