Generelle forum

Forum Beskrivelse Diskusjoner
Nyheter

Nyheter for Hernes skole

139
FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Hernes skole sine ...

1
Driftsstyret

Her finner du møteinnkallinger og referater fra driftstyret på skolen.

7
SFO NYHETER

Siste nyheter og aktiviteter fra SFO

74

Læringsforum

seksjon Forum Beskrivelse Diskusjoner
seksjon 2 Nyheter fra SFO

Nyheter fra SFO

(Kan abboneres på av foreldre)

0