Velkommen til Elverumskolen

 
 
Picture of Tord Arnesen
God sommer!
by Tord Arnesen - Sunday, 23 June 2019, 8:00 AM
 

Skoleåret 2018-19 er over. Sommerferien står for døren og vi håper alle på en god og varm sommer som gir ny energi for, på nytt, å møte høstens utfordringer. Jeg vil spesielt sende en ekstra hilsen til alle 10. klassingene som nå er ferdige med 10 årig grunnskole. Jeg håper og tror at dere er godt rustet, både i form av gode verdier og faglighet til å møte et nytt skoleslag på vegen videre til et yrkesliv. Jeg regner med at dere er spente på hva det neste skoleåret vil by på for dere.

Skolene vil, det neste skoleåret, arbeide med fagfornyelsen. Vi får en ny læreplan fra høsten 2020 og i det neste skoleåret vil de ulike fagplanene bli arbeidet med ute på skolene. Den 1. september 2017 ble ny overordnet del av læreplanen vedtatt av Stortinget, den planen vil erstatte den generelle delen av læreplanene. Den overordnede delen av læreplanen utdyper verdigrunnlaget og de overordnede prinsipper for opplæringen, både pedagogisk praksis og samarbeid mellom hjem og skole. Den overordnede delen sier noe om hvilken utdanning vi trenger for å nærme oss det samfunnet vi ønsker å utvikle. Den nye læreplanen vil totalt sett sette en standard for fremtidens skole og samfunn. Jeg vil anbefale alle å lese den! Se link: https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf

Til høsten åpner vi Ydalir skole, en ny og flott skole som ligger i kjernen av den nye bydelen Ydalir. Mange av elevene skol skal gå der kommer fra Frydenlund og Søbakken skole. Det er sikkert litt rart for dere å forlate den skolen dere har gått på og som dere har blitt glad i, men jeg håper og tror at dere vil trives godt på den nye skolen. De ansatte på skolen kommer også, i hovedsak, fra andre skoler i Elverum. De  har allerede hatt noen samlinger sammen med ledelsen for skolen.  Mye skal ordnes før elevene inntar skolen, det er mye som skal på plass før en kan starte opp en ny skole. Jeg vil spesielt takke alle som har bidratt til etableringen av en ny og flott skole og jeg gleder meg til å delta på åpningen av skolen.

Jeg ønsker alle elever, foresatte og ansatte en riktig god sommer!