Velkommen til Elverumskolen

 
 
Picture of Tord Arnesen
Sykling
by Tord Arnesen - Wednesday, 15 May 2019, 4:50 PM
 

Våren er tiden hvor både små og store finner frem sykelen. Formannskapet i Elverum er svært opptatt av at alle som bruker sykkel i Elverum ferdes på en trygg måte. Dette gjelder spesielt alle skoleelever som bruker sykkelen til og fra skolen. Formannskapet vil sterkt oppfordre alle til å utvise forsiktighet og være oppmerksomme når de ferdes på sykkel, og til å bruke sykkelhjelm. Husk også at alle som krysser fotgjengerovergang skal gå av sykkelen og se seg for. Ta gjerne en prat om dette hjemme slik at skoleelevene blir bevisste på viktigheten av en god og trygg sykkelkultur. Forøvrig ønskes alle elever, foreldre og foresatte i Elverumsskolen en riktig god sommer!

 Med vennlig hilsen

Formannskapet i Elverum og skolesjef Tord Arnesen