Velkommen til Elverumskolen

 
 
Picture of Atle Teksum
Skolebytter som en konsekvens av nye skolekretsgrenser
by Atle Teksum - Thursday, 3 January 2019, 10:23 AM
 

Godt nytt år til alle!

Som dere sikkert er kjent med, har Elverum kommune vedtatt ny forskrift til skolekretsgrenser.

I den anledning vil alle som går på en annen skole enn det folkeregistrert adresse tilsier, i nærmeste fremtid motta et forhåndsvarsel om enkeltvedtak om skolebytte.

Dere som ikke mottar et slikt brev i løpet av de nærmeste dagene, tilhører følgelig den skolekretsen dere allerede går på.

Den politiske intensjonen bak vedtaket om nye skolekretsgrenser, er at enkeltelever som er i et løp på en annen skole enn nærskolen skal få fortsette det med de samme vilkårene som i dag - dvs at skoleskyssen fortsatt må dekkes selv.

For dere som mottar forhåndsvarsel, vil det stå forklaringer på hvordan dere fremmer eventuelle innsigelser.