Velkommen til Elverumskolen

 
 
Picture of Tord Arnesen
GOD JUL!
by Tord Arnesen - Thursday, 20 December 2018, 3:32 PM
 

Juleferien nærmer seg for store og små. Jeg ønsker å sende en liten hilsen til dere på tampen av året 2018.

Høsten 2016 gjennomførte vi den første av tre kartleggingsundersøkelser i Kultur for læring. Kartleggingsundersøkelsen hadde syv forskjellige informantgrupper, som alle har besvart en rekke spørsmål angående deres opplevelse av skolehverdagen, disse er elever, foreldre, kontaktlærere, lærere, barne- og ungdomsveiledere og skoleledere. Ut dra de dataene vi har i Elverumskolen valgt tre fokusområder, disse er:

  1. Forskjellen mellom gutter og jenters skolefaglige prestasjoner
  2. Sammenhengen mellom elevenes skolefaglige prestasjoner og foreldrenes utdanningsnivå
  3. Vurdering for læring og feedback

Denne høsten ble det bli gjennomført en ny kartleggingsundersøkelse. Jeg er spent på om resultatene vil endre seg, særlig på de områder vi har lagt spesielt vekt på i etterkant av den første undersøkelsen. Skolen skal være med å utjevne sosiale forskjeller og gjøre det den kan for at alle elever får et best mulig likeverdig tilbud.

Vi får resultatene fra kartleggingen tidlig i Januar 2019. Skolene vil deretter analysere sine resultater med fokus på videre forbedringer.

Kultur for Læring er ikke et prosjekt som skal gå over, dette er og skal være et systematisk arbeid for forbedring. Det er også viktig å minne om at en trenger ikke være dårlig for å bli bedre. Det er mulig å bli bedre selv om en er god!

Vi må alle ta felles ansvar for elevenes læring. Det er et afrikansk uttrykk som sier at det kreves en hel landsby for å oppdra et barn. Mitt nyttårsønske er at dette uttrykket blir enda mer synlig her i Elverum i 2019.

Jeg ønsker dere alle en fredfull julehøytid!