Velkommen til Elverumskolen

 
 
Bilde av Monica Bekkelien
Plan for vudering i Elverumskolen
av Monica Bekkelien - Tuesday, 12 August 2014, 10:35
 

Elverumskolens vurderingsplan viser hva som kartlegges og vurderes til hvilke tider på de forskjellige årstrinnene. I tillegg legger planen opp til forberedelser og oppfølging til kartleggingene. Planen viser også til forskjellige vurderingsverktøy som skal brukes av lærerne og av elevene selv både i egenvurdering og kameratvurdering.

Planen er en levende plan som revideres årlig.