Nyheter for Hanstad skole

Picture of Marry Frøhaug
Informasjonskveld og julemarked på Elverum videregående skole for 10 klasse.
by Marry Frøhaug - Friday, 22 November 2019, 10:57 AM
 

Hei

Elverum videregående skole skal ha informasjonskveld og julemarked onsdag 11.12.2019 for alle i 10 klasse.

Det vil også bli mulighet for omvisning på skolen denne kvelden. Se for øvrig vedlegg.

Ønsker alle hjertelig velkommen, og vi håper så mange som mulig kommer!

 

Med vennlig hilsen

Marianne Finstad Hoberg

Leder for Finn din vei og Kombinasjonsklassen

Elverum videregående skole

 
Picture of Kjersti Skirbekk
Mobilklokker
by Kjersti Skirbekk - Thursday, 12 September 2019, 1:16 PM
 

 

Mobilklokker har blitt et vanlig syn blant barna i skole og SFO-tid. Hanstad skole har samme holdning til mobilklokker som mobiltelefoner. Dette innebærer at mobilklokker skal stå på skolemodus og ligge i sekken på lik linje med en mobiltelefon.

I utgangspunktet er mobilklokker et flott ...

Read the rest of this topic
(231 words)
 
Picture of Kjersti Skirbekk
Hjerteromsuke på Hanstad!
by Kjersti Skirbekk - Monday, 2 September 2019, 11:30 AM
 

Denne uka skal 1.-4.trinn ha ekstra fokus på å være greie med hverandre og gode mot oss selv.

Vi kunne kalt det vennskapsuke, men i og med at vi har Hjerterom på timeplanen hvor vi nettopp jobber med det å være gode mot hverandre og ta kloke valg, så har vi kalt det Hjerteromsuke.

I Hjerterom...

Read the rest of this topic
(128 words)
 
Picture of Pål Klaveness
Nye team neste skoleår
by Pål Klaveness - Tuesday, 28 May 2019, 10:29 AM
 

De nye lærerteamene er nå klare.

Med hilsen

Pål Klaveness, rektor

 
Picture of Marry Frøhaug
Slutt på bruk av SMS skole.
by Marry Frøhaug - Thursday, 2 May 2019, 11:43 AM
 

Elverumsskolen slutter å bruke SMS til foresatte med siste dag 2. mai 2019. «Min skole» foreldreapp vil erstatte kommunikasjonen mellom skolen og foresatte.

 

Viser til artikkelen  skolen har lagt ut på skolens hjemmeside, om nedlastning av foreldreappen og hvordan ta systemet i bruk.  De ...

Read the rest of this topic
(114 words)
 
Picture of Marry Frøhaug
"Min Skole-foresatt"- app lanseres på Hanstad barne- og ungdomsskole
by Marry Frøhaug - Wednesday, 20 March 2019, 2:19 PM
 

25. mars 2019 vil Hanstad barne- og ungdomsskole ta i bruk "Min Skole"-app. Appen vil erstatte SMS for sending og mottak mellom hjem og skole.

I "Min Skole" kan foresatte sende melding til skolen, og melde inn fravær på barnet sitt.

Pålogging:

"Min skole" lastes ned og installeres som en helt ...

Read the rest of this topic
(241 words)
 
Picture of Pål Klaveness
Forkortet skoledag 29. november
by Pål Klaveness - Friday, 19 October 2018, 2:47 PM
 

Torsdag 29. november vil elevene slutte kl 11.30. SFO vil holde oppe for de som trenger tilsyn. Se vedlagte info.

Med hilsen

Pål Klaveness, rektor

 

 
Picture of Pål Klaveness
Referat FAU-møte og høringsinnspill
by Pål Klaveness - Thursday, 20 September 2018, 2:09 PM
 

FAU har oversendt sitt svar til Elverum kommune ang forslag til nye kretsgrenser. Vedlagt finnes også referat fra møte i FAU som ble avholdt i september.

 
Picture of Pål Klaveness
Høring nye skolekretsgrenser
by Pål Klaveness - Friday, 7 September 2018, 12:03 PM
 

Vedlagt finnes høringsinnspill ang forslag på kretsgrenser og referat fra forrige FAU møte. FAU ønsker at dere gir innspill på forslaget.

Frist for tilbakemeldinger til FAU styret ift innspill er mandag 17 september. Eventuelle kommentarer sendes til fauhanstad@gmail.com

Med hilsen Erling Oskal, leder FAU Hanstad bu-skole

 
Picture of Pål Klaveness
Årsmøte i FAU ved skolen
by Pål Klaveness - Wednesday, 22 August 2018, 1:56 PM
 

Vedlagt finnes innkalling til årsmøte ved Hanstad skole.

Velkommen skal dere være.

Med hilsen FAU