Nyheter for Søbakken skole

 

Bilde av Frode Skrutvold
Info om NATO-øvelse
av Frode Skrutvold - Thursday, 20 September 2018, 23:30
 

Hei!

Vedlagt er nfoskriv om NATO-øvelsen. Vi informerer elevene om øvelsen.

mvh

Frode, rektor

 

 
Bilde av Frode Skrutvold
Informasjon om Ydalir skole
av Frode Skrutvold - Thursday, 20 September 2018, 22:07
 

Hei!

Lenken gir svar på en  del spørsmål angående Ydalir skole.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/dette-lurer-du-kanskje-pa-om-skolekrets-endringene

 
Bilde av Frode Skrutvold
Høringsinnspill fra FAU
av Frode Skrutvold - Monday, 10 September 2018, 21:49
 

Hei, 

 

Styret i FAU har nå formulert et forslag til høringsinnspill rundt Forskrift til endring av skolekretser.

Vi trenger nå deres tilbakemeldinger. 

For at dette skal bli så bra som mulig ber vi dere være konkrete i tilbakemeldingene.

Det blir dessverre kort frist, dette pga høringsfristen.

 

Frist for tilbakemeldinger er torsdag 13. september klokken 18:00.

Tilbakemeldinger kan sendes til Audhild Leistad:  audhild.leistad@gmail.com

 

Mvh

 

FAU

 
Bilde av Aina L. Bjøntegaard
FORESATTPORTALEN - VISMA
av Aina L. Bjøntegaard - Tuesday, 4 September 2018, 10:51
 

VIKTIG!

Minner om at alle foresatte må gå inn på https://moodle.elverumskolen.no/ for å godkjenne IKT-reglement, og for å gi tillatelse til å publisere bilder av sitt barn på skolens sider.  Legger ved fremgangsmåte her. Både kort og langversjon. 


 
Bilde av Frode Skrutvold
Nye skolekretsgrenser
av Frode Skrutvold - Monday, 3 September 2018, 16:29
 

Hei og takk for bra engasjement på informasjonsmøtet rundt skolekretser.

 

FAU er nå igang med å formulere et innspill basert på oppsummeringen, vi håper å ha forslaget klart til gjennomlesning uke 37. 

Vi har også forsøkt å oppsummere spørsmålene og svarene fra møtet i en oversikt. Se vedlegg.

 

Mvh

 

FAU

 
Bilde av Frode Skrutvold
Aksjon mot hodelus
av Frode Skrutvold - Friday, 31 August 2018, 12:40
 

Hei!

Skolehelsetjenesten vil oppfordre alle hjem til å
følge  Folkehelseinstituttets «Aksjon mot hodelus» som er helga
1.-2.september. Se vedlegg
.

 

mvh

 

Frode, rektor

 

 
Bilde av Frode Skrutvold
Nye skolekretsgrenser, høringsmøte
av Frode Skrutvold - Friday, 24 August 2018, 16:11
 

Hei!

Vedlagt invitasjon til høringsmøte angående nye skolekretsgrenser.

mvh

Frode, rektor

 
Bilde av Anny Grønkilen
Info fra Helsesøster ang hodelus
av Anny Grønkilen - Friday, 24 August 2018, 16:03
 

Informasjon til foreldre ang hodelus. Presiserer at det ikke er funnet lus, selv om det står i overskriften i infoskrivet.

(Redigert av Frode Skrutvold - orginalinnlegg Friday, 24 August 2018, 14:38)

 
Bilde av Frode Skrutvold
Nye kretsgrenser på Søbakken skole
av Frode Skrutvold - Monday, 20 August 2018, 15:06
 

Hei!

 

Vedlagt ligger et høringsnotat i forbindelse med nye kretsgrenser i Elverum. Oppfordrer til å lese dette.

 

mvh

Frode, rektor Søbakken skole

 
Bilde av Gry Mathiesen
Første skoledag 20.aug 2018
av Gry Mathiesen - Monday, 20 August 2018, 14:11
 

 

Mange spente førsteklassinger var klare i skolegården i dag for å møte læreren sin å starte reisen på 13 års skolegang. Rektor ønsket alle elvene og foreldrene velkommen til skolestart.

Velkommen til Søbakken skole.

 

Gry M