Nyheter for Sørskogbygda skole

Jostein
BESKJED FRA FAU
by Geir Cato Berggren - Saturday, 15 June 2019, 12:22 PM
 

Vedlagt finnes beskjed fra FAU, Sørskogbygda 

 
Jostein
MELDING FRA FAU
by Geir Cato Berggren - Thursday, 6 June 2019, 8:36 AM
 
Jostein
FORELDREMØTE 4. JUNI KL. 18.
by Geir Cato Berggren - Tuesday, 28 May 2019, 12:15 PM
 

Vi inviterer til foreldremøte tirsdag 4. juni kl. 18. 

Invitasjon kommer i ranselpost. 

Mvh

Sørskogbygda skole

 
Jostein
Visma - foresatt app - må lastes ned.
by Geir Cato Berggren - Monday, 13 May 2019, 9:34 AM
 
Vi ber alle foresatte laste ned og ta i bruk foresatt-app som beskrevet under så snart som mulig.
Det vil fremdeles være mulig å bruke vanlig sms som tidligere, men det er da en kostnad knyttet til sending som vi ønsker å unngå.
Ta kontakt hvis spørsmål.  

«Min Skole – foresatt» app ...

Read the rest of this topic
(251 words)
 
Jostein
Referat FAU-møte 2.4.19
by Geir Cato Berggren - Monday, 8 April 2019, 8:04 AM
 

Vedlagt ligger referat fra FAU-møte 2. april.

Cato B smile

 
Jostein
Nytt skolekjøkken
by Geir Cato Berggren - Monday, 18 March 2019, 12:36 PM
 

Vi får nytt skolekjøkken - det forrige var totalt utslitt smile

 

C


 
Jostein
Referat FAU møte 4.2.19
by Geir Cato Berggren - Thursday, 14 March 2019, 3:51 PM
 

Vedlagt ligger referat for siste FAU-møte.

 

Cato B smile

 
Jostein
INFORMASJON HSK FOTBALL
by Geir Cato Berggren - Wednesday, 13 February 2019, 9:38 AM
 

Vedlagt ligger info om fotball fra Hernes - Sørskogbygda - Kirkeby Fotball for sesongen 2019. 

 
Jostein
INFO OM KARUSELLRENN
by Geir Cato Berggren - Thursday, 24 January 2019, 9:15 AM
 

Vedlagt ligger info om karusellrenn. 

 

C. Berggren

 
Jostein
LEKSEHJELP
by Geir Cato Berggren - Monday, 7 January 2019, 1:51 PM
 

Leksehjelp starter opp igjen denne uka. Foresatte melder fra til kontaktlærer dersom det ønskes endring i dag(er), eller hvis man ønsker å melde seg på eller av leksehjelp - i løpet av denne uka. 

 

Cato Berggren smile