Picture of Ann Kristin Stræte
Snart tid for innlevering av skolebøker
by Ann Kristin Stræte - Tuesday, 11 June 2019, 12:42 PM
 

Det er tid for innlevering av skolebøker før sommerferien.

Elevene vil få informasjon fra lærerne om hvilke bøker som er utlånt på elevene.

Vil likevel gjøre oppmerksom på at eleven må påse at de leverer akkurat den boken de lånte, da de er registret på navn.

Se vedlagt informasjonsbrev, Låneregler for EUS og Utlånsregler for Elverum bibliotek.

 
Picture of Line Harkinn Homb
Kantinemeny EUS uke 24
by Line Harkinn Homb - Friday, 7 June 2019, 1:48 PM
 

Se vedlagt kantinemeny for uke 24.

 

 
Picture of Line Harkinn Homb
Informasjon til elever og foresatte om retten til å klage på karakterer
by Line Harkinn Homb - Tuesday, 4 June 2019, 1:10 PM
 

I forbindelse med eksamen og standpunktkarakterer finner dere regelverk og klageadgang vedlagt.

Fylkesmannen har laget en brosjyre med informasjon om klage på standpunkt og eksamenskarakter. Gjelder for:

  • Alle fag på 10.trinn. 
  • Valgfag på 8. og 9.trinn (gjelder de som velger et annet valgfag ...
Read the rest of this topic
(148 words)
 
Picture of Line Harkinn Homb
Kantinemeny EUS uke 23
by Line Harkinn Homb - Friday, 31 May 2019, 9:14 AM
 

Se vedlagt kantinemeny for uke 23. 

 
Picture of Ann Kristin Stræte
Revidert Ordensreglement
by Ann Kristin Stræte - Thursday, 23 May 2019, 1:39 PM
 

Elverum ungdomsskole har revidert ordensreglementet den 23.05.2019. Se vedlagt nytt ordensreglement.

Dere kan også finne det under Rutiner/skjemaer i venstremenyen.

 
Picture of Ann Kristin Stræte
Invitasjon til vitnemålsutdeling
by Ann Kristin Stræte - Wednesday, 8 May 2019, 10:00 AM
 

Vedlagt ligger invitasjon til vitnemålsutdelingen for elever og foresatte på 10.trinn.

Vitnemålsutdelingen er torsdag 20. juni kl. 18:00 i Elverumshallen.

 
Picture of Ann Kristin Stræte
Informasjon om eksamen, sluttvurdering og fravær for 10.trinns elever
by Ann Kristin Stræte - Tuesday, 7 May 2019, 9:14 AM
 

Det er vedlagt informasjon og tidsplan om eksamen, samt sluttvurdering og fravær for 10.trinns elevne på EUS våren 2019.

Det er også vedlagt søknadsskjema for å søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen.

 

(Redigert av Thorbjørn Johansen - orginalinnlegg Friday, 29 March 2019, 09:57)

 
Picture of Ann Kristin Stræte
Info om slutt på bruk av SMS, og "Min skole" foresattapp erstatter
by Ann Kristin Stræte - Tuesday, 30 April 2019, 4:11 PM
 

Elverumsskolen slutter å bruke SMS til foresatte med siste dag 2. mai 2019. «Min skole» foreldreapp vil erstatte kommunikasjonen mellom skolen og foresatte.

Anbefaler at dere ser på informasjonen og filmsnutten som er lagt ved i forrige artikkel om dette på moodle.

De foresatte som ikke ...

Read the rest of this topic
(105 words)
 
Picture of Ann Kristin Stræte
«Min Skole" foresatt-app kan tas i bruk for de som har elever på Elverum ungdomsskole
by Ann Kristin Stræte - Tuesday, 30 April 2019, 4:10 PM
 

I dag vil Elverum ungdomsskole ta i bruk «Min Skole"  – foresatt app. Appen vil erstatte SMS-meldinger mellom hjem og skole, som brukes i dag.

I «Min Skole» kan foresatte sende melding til skolen og melde inn fravær på barnet/ungdommen sin.

Se vedlagt informasjonsskriv.

Her er en kort video om installasjon og bruk av «Min skole»:

De som ikke ønsker å ta i bruk appen, kan logge seg inn på Visma Flyt Skole på en nettleser for å sende melding om fravær og annet: https://skole.visma.com/elverum.

 

 
Picture of Line Harkinn Homb
Klimastreik i Elverum
by Line Harkinn Homb - Thursday, 21 March 2019, 3:19 PM
 

Den 22. mars blir det arrangert en klimastreik i Elverum.

Vår beslutning om å åpne for politisk fravær for miljøstreiken ble feil. Det er besluttet i kommunen at fravær i forbindelse med streiken vil være ugyldig fravær. Fraværet vil bli registrert. 

Fravær dokumentert av foresatte er gyldig fravær.

Mvh Rektor

 

(Redigert av Ann Kristin Stræte - orginalinnlegg Thursday, 21 March 2019, 13:16)

(Redigert av Ann Kristin Stræte - orginalinnlegg Thursday, 21 March 2019, 13:17)