Nyheter for Lillemoen skole

Lillemoen og Melsåberget

Bilde av Kjersti Drtina Øversveen
NETTVETT-KVELD
av Kjersti Drtina Øversveen - Thursday, 18 October 2018, 08:42
 

Onsdag 17. oktober arrangerte skolen Nettvett-kveld for foreldre fra 4.-7. trinn. Det var Ann-Helen Sperrud, foredragsholder fra Barnevakten.no som ledet kvelden. Hun vektla betydningen av foreldrenes interesse for barns nettbruk, og hvor viktig det er at vi lærer barna alltid å ha med både hodet og hjertet når de er på nettet. Et råd som sikkert gjelder oss voksne også. Takk for frammøtet!

Det er også mulig for privatpersoner å registrere seg som medlem i Barnevakten.no.


 
Bilde av Kjersti Drtina Øversveen
Aktiv for andre
av Kjersti Drtina Øversveen - Monday, 15 October 2018, 11:05
 

I september var 3.-7. trinn på Elverum folkehøyskole på Aktiv for andre-dagen. Det samlede beløpet ble kr. 19 528,-, en gave Namibiaforeningen er strålende fornøyd for. Daglig leder vil komme på skolen under FN-dagen og takke for gaven. Pengene brukes til beste for barn og skole i Namibiaforeningens regi.

 
Bilde av Bersvenn Støen
Månedsbrev oktober 2018
av Bersvenn Støen - Wednesday, 3 October 2018, 08:51
 

Månedsbrev oktober 2018

 
Bilde av Bersvenn Støen
Aktivitetsplan SFO oktober 2018
av Bersvenn Støen - Monday, 1 October 2018, 11:38
 

Aktivitetsplan SFO oktober 2018

 
Bilde av Kjersti Drtina Øversveen
VALG TIL BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE
av Kjersti Drtina Øversveen - Wednesday, 26 September 2018, 13:40
 

5., 6. og 7. trinn har hatt en øvelse i demokrati og medvirkning. Det har vært BUK-valg (Barn og Unges Kommunestyre). Til slutt ble Tina fra 6. trinn og Lucas fra 5. trinn valgt til faste representanter, mens Lone og Ferdinand fra 7. trinn ble vara-representanter. Det ble brukt ordentlige stemmesedler og stemmeurne, og de flinke valgfunksjonærene var Ingrid og Nora fra 6. trinn og Kristoffer fra 7. trinn.
 
Bilde av Kjersti Drtina Øversveen
NATO-øvelse høsten 2018
av Kjersti Drtina Øversveen - Wednesday, 19 September 2018, 12:00
 

Vedlagt er informasjon fra kommunen om den kommende NATO-øvelsen. Dere kan finne mer informasjon om øvelsen på www.forsvaret.no. Du kan også lese om hvordan du snakker med barn om NATO-øvelsen her: https://www.krisepsykologi.no/nyheter/nato-oevelsen/

 

 
Bilde av Sonja Åsheim
FAU 2018/2019
av Sonja Åsheim - Monday, 17 September 2018, 13:30
 

Vedlagt finner du FAU respresentantene for skoleåret 2018/2019

 
Bilde av Kjersti Drtina Øversveen
AKTIV FOR ANDRE
av Kjersti Drtina Øversveen - Friday, 14 September 2018, 13:15
 

Torsdag 20. september skal 3.-7. klasse delta på "Aktiv for andre"-dagen på Elverum folkehøyskole. Som en del av solidaritetsarbeidet, samler vi på Lillemoen inn penger til Namibiaforeningens arbeid. Vi håper mange elever får seg sponsorer!

Denne dagen har elevene mulighet til å handle mat og forfriskninger på Elverum fhs. Vedlagt er menyen de kan handle fra.

1.- og 2. klasse har sitt opplegg på skolen denne dagen.

 
Bilde av Kjersti Drtina Øversveen
ELEVRÅD
av Kjersti Drtina Øversveen - Monday, 10 September 2018, 08:37
 

Vi har hatt skoleårets første elevrådsmøte. Representanter fra 3.-7. klasse møtte. Leder ble Benedikte Skramstad Bølla (7. kl.) og nestleder ble Emil Lysgaard Nøttåsen (5. kl.).

Elevrådets leder og nestleder møter også i skolens driftsstyre.


 
Bilde av Bersvenn Støen
Månedsbrev september
av Bersvenn Støen - Tuesday, 4 September 2018, 20:47
 

Månedsbrev september