Nyheter for Lillemoen skole

Lillemoen og Melsåberget

Bilde av Bersvenn Støen
Månedsbrev januar 2019
av Bersvenn Støen - Monday, 7 January 2019, 18:10
 

Månedsbrev januar 2019

 
Bilde av Sonja Åsheim
Skolebytter som en konsekvens av nye skolekretsgrenser
av Sonja Åsheim - Friday, 4 January 2019, 13:46
 

Som dere sikkert er kjent med, har Elverum kommune vedtatt ny forskrift til skolekretsgrenser.

I den anledning vil alle som går på en annen skole enn det folkeregistrert adresse tilsier, i nærmeste fremtid motta et forhåndsvarsel om enkeltvedtak om skolebytte.

Dere som ikke mottar et slikt brev...

Les resten av dette emnet
(128 ord)
 
Bilde av Bersvenn Støen
Aktivitetsplan SFO januar 2019
av Bersvenn Støen - Thursday, 3 January 2019, 15:51
 

Aktivitetsplan SFO januar 2019.

Planleggingsdag fredag 25.januar. SFO stengt.

 
Bilde av Kjersti Drtina Øversveen
ENDRING I SKOLESKYSS JØMNA/MELÅSBERGET
av Kjersti Drtina Øversveen - Thursday, 20 December 2018, 10:59
 

Det har kommet melding fra Trønderbilene om omlegging i skoleskyssen pga stengning av vegen ved Tun sagbruk.

 

"Omkjøring linje 711 grunnet stenging av Melåsbergsvegen ved Tun Sagbruk.

Fra Jømna:

Avganger fra Jømna 07:15 – 07:58 Kjøres som normalt fra Jømna til holdeplass Trehørningen. Derfra...

Les resten av dette emnet
(219 ord)
 
Bilde av Kjersti Drtina Øversveen
Om siste skoledag før jul
av Kjersti Drtina Øversveen - Monday, 10 December 2018, 09:42
 

Vedlagt er informasjon om siste skoledag før jul. Skolen samarbeider med Heradsbygd kirke om skolegudstjeneste som del av programmet siste skoledag. Skolen må få beskjed om de elevene som ikke skal delta på skolegudstjenesten. Bruk svarslippen eller meld fra til kontaktlærer på SMS innen tirsdag 18.12.

 
Bilde av Bersvenn Støen
Månedsbrev sfo desember 2018
av Bersvenn Støen - Wednesday, 5 December 2018, 16:32
 

Månedsbrev sfo desember 2018

 
Bilde av Bersvenn Støen
Aktivitetsplan SFO desember 2018
av Bersvenn Støen - Wednesday, 5 December 2018, 15:17
 

Litt oppdatert plan:

Barnas julebord 13/12.

Liten korframføring 19/12 kl. 1515. Da er det foreldrekaffe med pepperkaker.

Vi har fokus på juleverksted og koselige sosiale aktiviteter inn mot jul.

 
Bilde av Kjersti Drtina Øversveen
BRUK AV SYKKELBANEN
av Kjersti Drtina Øversveen - Friday, 23 November 2018, 12:18
 

Vi har drøftet regler for bruk av sykkelbanen på skolen. Reglene er hengt godt synlige på ytterdører, men les godt vedlagte informasjon om hva som kan benyttes når på sykkelbanen. Vi har foreløpig mulighet til å ha sykkelbanen åpen 3 storefri i uka.

 
Bilde av Sonja Åsheim
Løkenstranda 2018
av Sonja Åsheim - Friday, 16 November 2018, 09:46
 
Bilde av Bersvenn Støen
Aktivitetsplan sfo november 2018
av Bersvenn Støen - Thursday, 8 November 2018, 17:08
 

Aktivitetsplan sfo november 2018