Kilde:www.elverum.kommune.no

Hvem er vi?

PPT i Elverum er en interkommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste som betjener kommunene
Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot. I tillegg betjenes videregående skoler som har adresse i disse kommunene.

PPT består av 10 fagpersoner, spesialpedagoger og pedagogisk-psykologiske rådgivere. Logopedtjenesten består av 3 logopeder som deler 200% stilling. Logopedene arbeider kun i Elverum. PPT og Logopedtjenesten er samlokalisert og har en merkantil stilling.

Picture of Åge Engebretsen
Lese- og skrivevansker
by Åge Engebretsen - Friday, 18 November 2016, 12:46 PM
 
Vestead skole høsten 16.pptx
 
 
Vestead skole høsten 16.pptx
 
Picture of Åge Engebretsen
Samtykkeerklæring
by Åge Engebretsen - Friday, 18 November 2016, 12:45 PM
 
Samtykkeerklæring 18.11.2016.docx
 
 
Samtykkeerklæring 18.11.2016.docx
 
Picture of Åge Engebretsen
Årsmelding PPT 2015-2016
by Åge Engebretsen - Friday, 18 November 2016, 12:43 PM
 
Årsmelding 2015 - 2016 (1).docx
 
 
Årsmelding 2015 - 2016 (1).docx
 
Picture of Åge Engebretsen
Oversikt tverrfaglig inntaksteam Elverum 2016-2017
by Åge Engebretsen - Monday, 24 October 2016, 12:24 PM
 
Picture of Åge Engebretsen
Solør videreg. skole, avd. Braskereidfoss
by Åge Engebretsen - Tuesday, 3 November 2015, 10:50 AM
 
PPT  for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole skal ikke lenger arbeide med elever på Solør videreg. skole, avd. Braskereidfoss. Det kan virke misvisende at det i vår logo står "Våler" Dette gjelder kun grunnskoler og barnehager i Våler kommune, ikke videregående skole.
 
Picture of Åge Engebretsen
Info fra Hjelpemiddelsentralen
by Åge Engebretsen - Thursday, 3 September 2015, 1:26 PM
 
Picture of Åge Engebretsen
Årsmelding PPT 2014-2015
by Åge Engebretsen - Wednesday, 2 September 2015, 12:15 PM
 
Picture of Åge Engebretsen
Info 27.05.2015
by Åge Engebretsen - Friday, 28 August 2015, 2:21 PM
 
Picture of Åge Engebretsen
Ny Ped.psyk rådgiver i PPT fra 1.september
by Åge Engebretsen - Friday, 28 August 2015, 1:57 PM
 

Randi C. Wood starter opp i vikariat som Ped. psyk. rådgiver i PPT fra 1. september 2015. Hun er vikar for Ped. psyk. rådgiver Hogne Ormåsen.

 
Picture of Åge Engebretsen
Oversikt kommunalt inntaksteam skole 2015-2016
by Åge Engebretsen - Friday, 28 August 2015, 1:48 PM