Sist endret Navn Beskrivelse
URL Hernes skole
Mappe Aktuelle dokumenter

Dokumenter som årsplaner og veiledninger som er aktuelle for omverdenen

Side Skolen vår

Fyldig beskrivelse av skolen

URL Årshjul/kalender
Side SFO
Side Personale
Side SMS løsning
URL Bilder og video

Nettside for publisering av bilder og video for Hernes skole

URL Søk i Hernes mediatek
URL Nullmobbing
Fil Informasjonsbrosjyre Hernes SFO 2017/2018
Fil Handlingsplan for SFO 2017-2022
Mappe Skolehelsetjenesten

Her kommer informasjon fra helsesøster.

Fil SFO vedtekter
URL Skoleruta 2012 - 2013

Skolerute for Elverum skoleåret 2012 - 2013

Mappe Skjemaer

Diverse skjemaer til brukfor hjemmet