Internt rom for ansatte i PPT. Dette rommmet skal brukes til å drøfte interne temaer for PPT, men ikke sensitive opplysninger. Her vil ansatte finne nyheter og aktualiteter distribuert av ledelse i PPT

PPT i Elverum er en interkommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste som betjener kommunene
Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot.
I tillegg betjenes videregående skoler som har adresse i disse kommunene.

PPT består av 10 fagpersoner, spesialpedagoger og pedagogisk-psykologiske rådgivere, logopedtjeneste samt en merkantil stilling.