Elverum kommune har 10 grunnskoler, en voksenopplæring og Kulturskole

Ungdomskolen

 Nedenfor finner du direkte lenke til skolenes hjemmesider i portalen.

Elverum ungdomsskole
Elverum læringssenter
Fjeldmora skole
Frydenlund skole
Hanstad barne- og ungdomskole
Hernes skole
Kirkeby Oppvekstsenter
Lillemoen og Melsåberget skoler
Søbakken skole
Sørskogbygda skole
Vestad skole

Kulturskolen
PPT
Andeby skole


Nedenfor dette feltet finner du hver sin skoles underkategori, med oversikt over alle klasser og andre kursressurser som skolene måtte ha lagt opp