Skip velkommen til elverumskolen

Velkommen til Elverumskolen

Picture of Tor Erik Berge
Åpen Hall for barn og unge i vinterferien 2016
by Tor Erik Berge - Tuesday, 9 February 2016, 8:37 AM
 

Sektor for kultur ønsker alle barn og unge velkommen til aktiviteter i vinterferien. Det er lagt opp til mye frilek der barn og unge styrer aktiviteten i størst mulig grad, men det vil også bli tilrettelagte aktiviteter som ledes av bl.a Forsvaret.
Dette er et tilbud som vi har gjennomført i ti år og er et samarbeid mellom Elverum kommune (Sektor for kultur), Elverum Turn, Hedemarken Klatreklubb, og Forsvaret.

For program og mer informasjon, se vedlegg

 
knut h
Tips til bruk av SMS mobilskole
by Knut Helberg - Thursday, 21 January 2016, 9:02 PM
 

Vi ser at foresatte og skolene er flittige til å bruke SMS mobilskole løsningen. Det er veldig bra!

Dessverre ser vi også at noen har problemer med å nå frem med sine meldinger. Som oftest på grunn av feil skrevet kodeord. Kodeordene er listet opp under "Mobilskole" på hver skoles hjemmeside her i...

Read the rest of this topic
(147 words)
 
knut h
INFORMASJON OM OVERGANG FRA BARNESKOLEN TIL UNGDOMSSKOLEN
by Knut Helberg - Thursday, 21 January 2016, 9:44 AM
 

På Ungdomsskolen er vi nå i gang med planleggingen av neste skoleårs 8. trinn.

I den forbindelse ønsker vi å gi dere informasjon om det som gjøres og de rutiner som følges for å få en så smidig og grei overgang til ungdomsskolen som mulig.

Se vedlagt dokument (Foreldre.pdf) for informasjon.

For skolene/lærere er det lagt ut informasjon på "Felles lærerrom for Elverumskolen" (krever pålogging)


Thorbjørn Johansen
Avdelingsleder 
Elverum ungdomsskole

 
Picture of Tord Godtfred Arnesen
Foreldreskole i matematikk 14. januar
by Tord Godtfred Arnesen - Thursday, 7 January 2016, 8:31 PM
 

Mange føler i dag at matematikkundervisningen foregår på en annen måte enn før. Hvordan foregår undervisningen og hvordan kan vi best hjelpe elevene.

 Tekna Hedmark avdeling i samarbeid med Elverum kommune ­­inviterer til foreldreskole i matematikk for foresatte, besteforeldre og andre som ...

Read the rest of this topic
(117 words)