Skip velkommen til elverumskolen

Velkommen til Elverumskolen

Picture of Tord Arnesen
Sykling
by Tord Arnesen - Wednesday, 15 May 2019, 4:50 PM
 

Våren er tiden hvor både små og store finner frem sykelen. Formannskapet i Elverum er svært opptatt av at alle som bruker sykkel i Elverum ferdes på en trygg måte. Dette gjelder spesielt alle skoleelever som bruker sykkelen til og fra skolen. Formannskapet vil sterkt oppfordre alle til å utvise ...

Read the rest of this topic
(127 words)
 
Picture of Monica Bekkelien
Hjem-skole møte for foreldre og foresatte på Ydalir
by Monica Bekkelien - Tuesday, 30 April 2019, 8:38 PM
 

Vedlagt ligger invitasjonen til og informasjonen som ble gitt på hjem- skole møte for foreldre og foresatte på Ydalir skole. Møtene ble avholdt i det store auditoriet på Kommunehuset Folkvang 29. og 30. april 2019.

 
knut h
Ferieklubben 2019
by Knut Helberg - Thursday, 28 March 2019, 9:15 AM
 

Ferieklubben er et aktivitetstilbud for barn og unge og arrangeres av Elverum kommune, sektor for kultur, fritid.

Nytt for sommeren 2019
I år er det mulig å kjøpe hele uker - uke 26 og 27- i tillegg til enkeltdager i uke 26 -28. Påmelding ved kjøp av hele uker vil prioriteres foran kjøp av ...

Read the rest of this topic
(134 words)
 
Picture of Monica Bekkelien
Boktips
by Monica Bekkelien - Monday, 18 March 2019, 10:46 AM
 

Miljø og klima er viktige temaer i dagens samfunn.

I denne boka blir dette behandlet på en tilgjengelig og enkel måte. Her kan man blant annet lese om plastforurensning, klima og natur som forsvinner. I tillegg er det mye ny kunnskap for den vitebegjærlige.

Boka egner seg for alle aldersgrupper...

Read the rest of this topic
(108 words)